เลือกภาษา : หน้าแรก |  เกี่ยวกับมนตรี |  ลิ๊งค์อื่น |  ร่วมงานกับเรา |  ติดต่อเรา   
   Login | Sign Up   
เมนูหลัก
รถรับส่ง
คุณภาพ
แบบฟอร์มและขอใบเสนอราคา
รูปรถมนตรี
รถรับส่งพนักงาน
ฟอร์มสำหรับรถบริการขนส่งรายปีรถโรงเรียน       รถรับส่งพนักงาน       รถเช่าทั่วไป       รูปรถมนตรี 
รถรับส่งพนักงาน  
รับส่งพนักงาน

บริษัทฯ จัดรถโดยสารสำหรับรับส่งพนักงานของบริษัทเอกชน โดยมีรถทุกขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนพนักงาน มีการทำสัญญาเป็นรายปี และภายหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำสัญญากับบริษัทฯ แล้วจะชำระค่าขนส่งเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถปรับค่าขนส่งได้ตามราคาน้ำมัน โดยลูกค้าจะทำการตกลงกับบริษัทฯ ในการกำหนดเส้นทางและตารางเวลาในการรับส่งที่แน่นอนไว้ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังขยายการขนส่งให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสูงทั้งในด้านความปลอดภัย สะดวก และ สะอาด
หน้าแรก |  เกี่ยวกับมนตรี |  ลิ๊งค์อื่น |  ร่วมงานกับเรา |  ติดต่อเรา 
© 2549-2560 บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์