เลือกภาษา : หน้าแรก |  เกี่ยวกับมนตรี |  ลิ๊งค์อื่น |  ร่วมงานกับเรา |  ติดต่อเรา   
   Login | Sign Up   
เมนูหลัก
รถรับส่ง
คุณภาพ
แบบฟอร์มและขอใบเสนอราคา
รูปรถมนตรี
เกี่ยวกับมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สาส์นจากประธานบริษัทฯประวัติความเป็นมา  

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 โดยดร. อรนุช แสงสุริยจันทร์ และกลุ่มบุคคล ต่อมาจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มนตรีทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยคุณอรนุช แสงสุริยจันทร์ และครอบครัว ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรถรับส่งนักเรียนและรถเช่าโดยสารไม่ประจำทาง

บริษัทฯ ได้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนนานาชาติต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการให้บริการรถเช่าลูกค้าประเภทอื่นๆ เช่น บริษัท หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น ต่อเนื่องมากว่า 40 ปี จนทำให้ในปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจ เป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

2513
 • ทำสัญญาบริการรถรับส่งนักเรียนกับโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ
2525
 • จดทะเบียนเป็นบริษัทในนาม บริษัท มนตรีทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด และเริ่มขยายงานรถรับส่งนักเรียนและงานรถโดยสารต่างๆ
2532
 • ได้เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศทั้งหมด
2533
 • บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่พร้อมอู่จอดรถ จาก ถนนรัชดาภิเษก ไปที่ ถนนเสรีไทย ซึ่งมีพื้นที่จอดรถ และ พื้นที่การซ่อมบำรุงรถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายงาน
2534
 • บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัปตันรถ กับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ และ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถโดยสารทุกคันของบริษัท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
2542
 • เริ่มดำเนินการใช้เครื่องวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ โดยตรวจกัปตันรถทุกคนก่อนการขับรถ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ
2544
 • บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร ตามโครงการโรงงานสีขาว (White Factory) ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มอบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2545
 • บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การร่วมกิจกรรม ?วันชมรมเยาวชนรักษาความปลอดภัย? โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ซึ่งมีกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มรถโดยสารไม่ประจำทางแบบใหม่: รถโดยสาร 8 ล้อ ประเภท 2 ชั้น 48 ที่นั่ง และได้รับรางวัลรถห้าดาวประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
2546
 • คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เยี่ยมชมดูระบบการจัดการของบริษัทฯ ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
2548
 • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท มนตรีทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด เป็น บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552
 • ในวาระบริษัทฯจะครบรอบ 40 ปี คุณอรนุช แสงสุริยจันทร์ ประธานบริษัทมนตรีทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ มอบเงิน 300,000 บาท บริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จเทพรัตน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่สังคม ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นการส่วนตัว รวมเป็นจำนวนเงิน 735,500 บาท
2554
 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น โดยคุณอรนุช แสงสุริยจันทร์ ประธานบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่กองทุน Tohoku Tsunami Fund สภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางสมาคมคนญี่ปุ่น โดยมี คุณ OHASHI TORAJIRO เป็นตัวแทนผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
2554
 • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 กรมขนส่งทางบกได้จัดเสวนาและพิธีมอบ ใบรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง/ ไม่ประจำทาง 5 ดาว และ 4 ดาว โดย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในโอกาสนี้ทาง บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอร์เรชั่น โดย คุณณรงค์ พณิชากิจ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตร “ใบรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถไม่ประจำทาง 5 ดาว” จากการคัดเลือกของกรมการขนส่งทางบก ในเรื่องของมาตราฐานการจัดการ ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การฝึกอบรม และการให้บริการของพนักงานขับรถ
2555
 • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรถโรงเรียนนานาชาติ, รถรับ-ส่งพนักงาน, รถท่องเที่ยวทัศนาจร ได้รับรางวัล “ Bai Po Business Awards By Sasin 7th ” ในด้าน Quality, Efficiency, Branding, Leadership and Team Building
2556
 • บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริม ระบบบริหารจัดการขนส่ง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน (Logistic and Transport Management: LTM) จัดขึ้นโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
2556
 • บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอร์เรชั่น ได้รับมอบใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
หน้าแรก |  เกี่ยวกับมนตรี |  ลิ๊งค์อื่น |  ร่วมงานกับเรา |  ติดต่อเรา 
© 2549-2560 บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์